Vážení přátelé,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na sérii jedinečných divadelních představení pod večerními hvězdami ve třech atraktivních lokalitách. Pozveme vás letos na Fort Křelov, do Pevnosti poznání a do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Spolu s panem primátorem a hejtmanem přeji jako třetí sudička nad kolébkou nového festivalu našemu miminu, aby se mu dařilo, dobře rostlo a dělalo radost všem okolo. Tedy hlavně vám, vážené publikum, i vám moji milí kolegové. S úctou

Mgr. Pavel Hekela
ředitel Moravského divadla Olomouc

Milí diváci,

jsem nesmírně rád, že vám po měsících příprav můžeme poprvé nabídnout hned několik našich představení pod širým nebem, a to nejenom v rámci města Olomouce, ale celého Olomouckého kraje. Doufám, že se Moravské divadelní léto brzy stane nedílnou součástí kulturního života v našem kraji a my vám budeme moci rok co rok přinášet nevšední divadelní zážitky z hraní pod hvězdami. Letošnímu „nultému“ ročníku přeji krásné počasí, stovky spokojených diváků a všem účinkujícím ZLOMTE VAZ!

MgA. Roman Vencl
šéf souboru činohry

 

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD.
a Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

PROGRAM

25.8. - 20:00

FORT
KŘELOV

Robin
Hood

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není
Moravské divadlo Olomouc

  mapa

26.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

Central Park West

Zapomenutý klenot konverzační komedie
Moravské divadlo Olomouc

27.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

Navždy alebo nikdy

Černá komedie o manželském trojúhelníku
Divadlo LA KOMIKA Bratislava 

28.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

Robin
Hood

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není
Moravské divadlo Olomouc

2.9. - 20:00

ČECHY POD KOSÍŘEM

Robin
Hood

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není
Moravské divadlo Olomouc

LOKALITY

FORT KŘELOV

Fort Křelov XVII. je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc. 

V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti a sbírkou militárií. Hostinec Citadela, umístěný v reduitu pevnosti, se otevírá na společenské a firemní akce, svatby a hostiny. V přilehlých sálech pořádáme koncerty, malá divadla, semináře a školení. Celý areál Fortu XVII. nabízí 60 tis. m2 plochy a je vyhledávanou lokalitou pro pořádání velkých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků.

KORUNÍ PEVNŮSTKA

Korunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby (od historického jádra města ji odděluje Mlýnský potok) a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století.

Spolek Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., byl založen v květnu 2007 za účelem revitalizace památkově chráněného areálu Korunní pevnůstky. Navázali jsme spolupráci s odborníky i laiky, kterým není lhostejný osud olomouckých památek spjatých s vojenskou historií města. Naše úsilí směřuje k popularizaci památek vojenského charakteru v Olomouci a blízkém okolí, které se mohou stát velkým turistickým lákadlem. Díky tomu i Olomoučané mohou lépe poznat historii svého města.

ZÁMECKÝ PARK ČECHY POD KOSÍŘEM

Klasicistní zámek Čechy pod Kosířem obklopený přírodně krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870.

Od roku 2008 je majitelem zámku a parku Olomoucký kraj, jeho správa byla svěřena Vlastivědnému muzeu v Olomouci. Zámek je veřejnosti zpřístupněn od roku 2016 od dubna do října. Denně můžete navštívit zámecký park, který patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Vlastivědné muzeum v Olomouci děkuje Moravskému zemskému archivu v Brně za možnost zveřejnit na těchto stránkách kresby a dobové fotografie z Rodinného archivu Silva-Tarouca.

VSTUPENKY

Ceny vstupenek:

Robin Hood | 25. 8. 2017 - Fort Křelov | od 190 Kč
Central Park West | 26. 8. 2017 - Korunní pevnůstka | 250 Kč
Navždy alebo nikdy | 27. 8. 2017 - Korunní pevnůstka | 150 Kč
Robin Hood | 28. 8. 2017 - Korunní pevnůstka | 290 Kč
Robin Hood | 2. 9. 2017 - Zámek Čechy pod Kosířem | od 190 Kč

Předprodej vstupenek:

• pokladna Moravského divadla Olomouc
• Informační centrum v podloubí radnice
• on-line na www.moravskedivadlo.cz
Doprodej vstupenek na místě hodinu před začátkem představení.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Pravidla pořadatele a zrušení představení

  • Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení produkce se rozhoduje až v době plánovaného začátku představení.
  • Prší-li v době začátku představení, vyhrazujeme si právo začátek představení posunout.
  • Představení může probíhat i za nepříznivého počasí, pokud je to akceptováno zodpovědnou osobou, která má na starosti průběh celého představení.
  • Představení může být přerušeno, a to i opakovaně v závislosti na počasí, a poté opět pokračovat.
  • Pokud je představení přerušeno a následně ukončeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.
  • Vrácení vstupného je možné nejdříve následující pracovní den po dni, kdy bylo představení zrušeno, a to výhradně u prodejce, kde byla vstupenka zakoupena.
  • Pokud je představení zrušeno až po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení vstupného zaniká.

Doporučení pro návštěvníky

  • Během představení není dovoleno používat deštníky, protože omezují viditelnost ostatním divákům. Z tohoto důvodu doporučujeme vzít si s sebou nepromokavou bundu nebo pláštěnku.
  • Byť bude ještě léto, myslete na to, že večery už mohou být poměrně chladné, proto nepodceňujte volbu teplého oblečení a vhodné obuvi.

PARTNEŘI

Pořádá a zajišťuje: 

Moravské divadlo Olomouc
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc

 
pokladna / obchodní oddělení
Horní nám. 22
779 00 Olomouc
tel.: 585 500 500
Otevírací doba: 
po - pá   9:00 - 18:00
IČ: 00100544
DIČ: CZ00100544

 


Příspěvková organizace
statutárního města Olomouc

 

  
Za finanční podpory
Olomouckého kraje
a Ministerstva kultury ČR