Vážení diváci,

léto je čas, který nabízí přehršel možností, jak strávit příjemný večer. Jednou z těch nejkrásnějších je zhlédnout divadelní představení za vlahé letní noci pod širým nebem. Nabízí se tak možnost prožít neopakovatelný zážitek při sledování Vašich oblíbených titulů z Moravského divadla pod svitem luny a hvězd. Jsem proto velice rád, že i letos Vás mohu pozvat na třetí ročník Moravského divadelního léta, které se tentokrát uskuteční na 3 krásných místech v Olomouckém kraji.

Přijměte mé srdečné pozvání na tento neopakovatelný divadelní zážitek.

Ing. David Gerneš
ředitel Moravského divadla Olomouc

Milí diváci,

dovolte, abych vás jménem Moravského divadla srdečně pozval na třetí ročník open-air festivalu Moravské divadelní léto, kterého se letos poprvé zúčastní všechny tři soubory! Budete tak mít jedinečnou příležitost vidět své oblíbené herce, zpěváky a tanečníky v nádherných kulisách Korunní pevnůstky v Olomouci, Fortu na Křelově či přírodního amfiteátru ve Velké Bystřici. Pod letní oblohou odehrajeme hned šest divácky atraktivních představení, a to v neopakovatelné atmosféře zářícího měsíce a mihotajících se hvězd.

Nám proto přeji stálé a vlídné počasí a vám nevšední divácké zážitky!

MgA. Roman Vencl
šéf souboru činohry

Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
a primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

PROGRAM

22.8. - 20:00

AMFITEÁTR
VELKÁ BYSTŘICE

SLUHA DVOU PÁNŮ

Moravské divadlo Olomouc

  mapa

23.8. - 20:00

FORT
KŘELOV

KUPEC BENÁTSKÝ

Moravské divadlo Olomouc

  mapa

24.8. - 20:00

FORT
KŘELOV

  mapa

25.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

NOC NA KARLŠTEJNĚ 

Moravské divadlo Olomouc

26.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

STARCI
NA CHMELU

Moravské divadlo Olomouc

27.8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

LOKALITY

AMFITEÁTR VELKÁ BYSTŘICE

Amfiteátr Velká Bystřice je umístěn v terénní muldě ve východní části Zámeckého parku v přímé návaznosti na Zámecké náměstí. Zázemí pro účinkující a diváky je umístěno ve dvou rekonstruovaných domcích severně od jeviště. Tvar hlediště s kapacitou 600 diváků plynule navazuje na okolní terén. Terénní reliéf byl zatravněn a přizpůsoben vzrostlé zeleni parku. Bystřický amfiteátr je přírodní aréna půdorysu kruhové výseče zapuštěná do terénní vlny. Vnitřek arény - hlediště, je stupňovitě uspořádáno v devíti řadách. Kruhové dno arény je zpevněno žulovými odseky navazujícími na přírodní scenérii parku a vybaveno dvěma kovovými stožáry pro osvětlení a ozvučení. Vnějšek arény je tvořen zatravněným terénním valem, zpevněným ochozem.

FORT KŘELOV

Fort Křelov XVII. je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti a sbírkou militárií. Hostinec Citadela, umístěný v reduitu pevnosti, se otevírá na společenské a firemní akce, svatby a hostiny. V přilehlých sálech pořádají koncerty, malá divadla, semináře a školení. Celý areál Fortu XVII. nabízí 60 tis. m2 plochy a je vyhledávanou lokalitou pro pořádání velkých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků.

KORUNÍ PEVNŮSTKA

Korunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby (od historického jádra města ji odděluje Mlýnský potok) a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století.

Spolek Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., byl založen v květnu 2007 za účelem revitalizace památkově chráněného areálu Korunní pevnůstky. Navázali spolupráci s odborníky i laiky, kterým není lhostejný osud olomouckých památek spjatých s vojenskou historií města. Jeho úsilí směřuje k popularizaci památek vojenského charakteru v Olomouci a blízkém okolí, které se mohou stát velkým turistickým lákadlem. Díky tomu i Olomoučané mohou lépe poznat historii svého města.

VSTUPENKY

Ceny vstupenek:

Sluha dvou pánů | 22. 8. 2019 – Amfiteátr Velká Bystřice | 300 Kč
Kupec benátský | 23. 8. 2019 - Fort Křelov | od 200 Kč
Robin Hood | 24. 8. 2019 - Fort Křelov | od 200 Kč
Noc na Karlštejně | 25. 8. 2019 - Korunní pevnůstka | 300 Kč
Starci na chmelu | 26. 8. 2019 - Korunní pevnůstka | 300 Kč
Balet gala | 27. 8. 2019 - Korunní pevnůstka | 350 Kč

Předprodej vstupenek:

• pokladna Moravského divadla Olomouc
• on-line na www.moravskedivadlo.cz
• Kulturní a informační centrum Velká Bystřice
• informační centrum v podloubí radnice (od 1.7.2019)

Doprodej vstupenek na místě hodinu před začátkem představení.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Pravidla pořadatele a zrušení představení

  • Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení produkce se rozhoduje až v době plánovaného začátku představení.
  • Prší-li v době začátku představení, vyhrazujeme si právo začátek představení posunout.
  • Představení může probíhat i za nepříznivého počasí, pokud je to akceptováno zodpovědnou osobou, která má na starosti průběh celého představení.
  • Představení může být přerušeno, a to i opakovaně v závislosti na počasí, a poté opět pokračovat.
  • Pokud je představení přerušeno a následně ukončeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.
  • Vrácení vstupného je možné nejdříve následující pracovní den po dni, kdy bylo představení zrušeno, a to výhradně u prodejce, kde byla vstupenka zakoupena.
  • Pokud je představení zrušeno až po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení vstupného zaniká.

Doporučení pro návštěvníky

  • Během představení není dovoleno používat deštníky, protože omezují viditelnost ostatním divákům. Z tohoto důvodu doporučujeme vzít si s sebou nepromokavou bundu nebo pláštěnku.
  • Byť bude ještě léto, myslete na to, že večery už mohou být poměrně chladné, proto nepodceňujte volbu teplého oblečení a vhodné obuvi.

PARTNEŘI

Pořádá a zajišťuje: 

Moravské divadlo Olomouc
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc

 
pokladna / obchodní oddělení
Horní nám. 22
779 00 Olomouc
tel.: 585 500 500
Otevírací doba: 
po - pá   9:00 - 18:00
IČ: 00100544
DIČ: CZ00100544

 


Příspěvková organizace
statutárního města Olomouc

 

  
Za finanční podpory
Olomouckého kraje
a Ministerstva kultury ČR