20. 8. - 27. 8. 2020

open air festival Moravského divadla Olomouc

Vážení diváci,

původně jsme chtěli s mými kolegy v těchto dnech představovat velkolepý program k oslavám 100 let českého divadla v Olomouci, který měl vrcholit právě Moravským divadelním létem a s ním nově spojenou Prozatímní scénou. Na ní měli vystupovat nejen čeští, ale i zahraniční umělci. Bohužel osud tomu chtěl jinak a my museli naše plány přehodnotit, ale nikoliv se vzdát. Divadlo opět ukázalo svoji kreativitu a schopnost přizpůsobit se a přežít. Díky tomu Vám s hrdostí představujeme Moravské divadelní léto, které opět přináší pod širým nebem ty největší hity z repertoáru Moravského divadla. I přes složitost situace, v níž letošní festival vznikal, se nám povedlo připravit mnohá vylepšení a naplánovat i více výjezdů po našem Olomouckém kraji. Doufám, že programem, který jsme si pro Vás připravili, důstojně vstoupíme do nového století MDO.

Přeji Vám skvělý divadelní zážitek a těším se na viděnou nejen na Moravském divadelním létě!

pp2

Ing. David Gerneš
ředitel Moravského divadla Olomouc

Drazí diváci,

letošní ročník Moravského divadelního léta bude, oproti těm předchozím, výjimečný a v něčem neopakovatelný. Po nekonečných pěti měsících půjde totiž o jednu z prvních příležitostí, kdy se s vámi budeme moci setkat na jednom místě a za – alespoň doufejme – relativně standardních podmínek. Zase se budeme moci společně bavit, dojímat a být v kontaktu skrze jeviště a příběhy na něm se odehrávající. Věříme, že vám divadlo chybělo tak moc jako nám a že srpen bude měsícem, kdy se do našich životů opět naplno vrátí živá kultura.

Buďte u toho, těšíme se na vás! 

ppRV

MgA. Roman Vencl
umělecký šéf činohry

logo mdo
MDO100

Moravské divadlo Olomouc slaví v letošním roce 100 let českého divadla v Olomouci.

Oslavy zaštítili:
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR; Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje;
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce.

PROGRAM

20. 8. - 19:00

ZÁMEK
TOVAČOV

SLUHA 
DVOU PÁNŮ

mapa

21. 8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

NOC NA
KARLŠTEJNĚ

mapa

22. 8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

SLUHA
DVOU PÁNŮ

mapa

23. 8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

CYRANO
Z BERGERACU

mapa

24. 8. - 20:00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

POSTŘIŽINY

mapa

27. 8. - 20:00

AMFITEÁTR
VELKÁ BYSTŘICE

STARCI NA CHMELU

mapa

LOKALITY

ZÁMEK TOVAČOV

Tovačovský zámek patří mezi významné architektonické soubory našeho státu a nesporně si zaslouží velkou pozornost veřejnosti. Také samotné město a jeho okolí obklopené ze tří čtvrtin vodou a lužními lesy stojí za zhlédnutí.

V jeho prostorách si můžete prohlédnout kromě tématických příležitostných výstav především renesanční portál zámecké věže, zámeckou kapli s raně barokní štukaturou, levé křídlo zámku se schodištěm ve vídeňském stylu a obřadní síní města. Dále rytířský a sněmovní sál, expozici rodu Gutmannů, expozici prusko-rakouské bitvy u Tovačova v roce 1866 a expozici Ctibora Tovačovského z Cimburka. Výstup na zámeckou věž s vyhlídkou do širokého okolí je nezapomenutelným zážitkem.

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

Korunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby (od historického jádra města ji odděluje Mlýnský potok) a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech. Korunní pevnůstka leží na území zaniklé obce Závodí a tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století.

Spolek Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s., byl založen v květnu 2007 za účelem revitalizace památkově chráněného areálu Korunní pevnůstky. Navázali spolupráci s odborníky i laiky, kterým není lhostejný osud olomouckých památek spjatých s vojenskou historií města. Jeho úsilí směřuje k popularizaci památek vojenského charakteru v Olomouci a blízkém okolí, které se mohou stát velkým turistickým lákadlem. Díky tomu i Olomoučané mohou lépe poznat historii svého města.

AMFITEÁTR VELKÁ BYSTŘICE

Amfiteátr Velká Bystřice je umístěn v terénní muldě ve východní části Zámeckého parku v přímé návaznosti na Zámecké náměstí. Zázemí pro účinkující a diváky je umístěno ve dvou rekonstruovaných domcích severně od jeviště. Tvar hlediště s kapacitou 600 diváků plynule navazuje na okolní terén. Terénní reliéf byl zatravněn a přizpůsoben vzrostlé zeleni parku. Bystřický amfiteátr je přírodní aréna půdorysu kruhové výseče zapuštěná do terénní vlny. Vnitřek arény – hlediště, je stupňovitě uspořádáno v devíti řadách. Kruhové dno arény je zpevněno žulovými odseky navazujícími na přírodní scenérii parku a vybaveno dvěma kovovými stožáry pro osvětlení a ozvučení. Vnějšek arény je tvořen zatravněným terénním valem, zpevněným ochozem.

VSTUPENKY

Ceny vstupenek

Sluha dvou pánů | 20. 8. 2020 – Zámek Tovačov | 300 Kč

Noc na Karlštejně | 21. 8. 2020 – Korunní pevnůstka | 300 Kč

Sluha dvou pánů | 22. 8. 2020 – Korunní pevnůstka | 300 Kč

Cyrano z Bergeracu | 23. 8. 2020 – Korunní pevnůstka | 300 Kč

Postřižiny | 24. 8. 2020 – Korunní pevnůstka | 300 Kč

Starci na chmelu | 27. 8. 2020 – Amfiteátr Velká Bystřice | 300 Kč

Předprodej

 • pokladna Moravského divadla Olomouc
 • on-line www.moravskedivadlo.cz
 • Kulturní a informační centrum Velká Bystřice
 • Informační centrum Olomouc v podloubí radnice (od 1. 7.)
 • Pokladna Zámku Tovačov (pouze vstupenky na představení Sluha dvou pánů dne 20. 8.)

Doprodej vstupenek na místě hodinu před začátkem představení.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

PRAVIDLA POŘADATELE A ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ

 • Představení se nikdy neruší předem, a to ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení produkce se rozhoduje až v době plánovaného začátku představení.
 • Prší-li v době začátku představení, vyhrazujeme si právo začátek představení posunout.
 • Představení může probíhat i za nepříznivého počasí, pokud je to akceptováno zodpovědnou osobou, která má na starosti průběh celého představení.
 • Představení může být přerušeno, a to i opakovaně v závislosti na počasí, a poté opět pokračovat.
 • Pokud je představení přerušeno a následně ukončeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.
 • Vrácení vstupného je možné nejdříve následující pracovní den po dni, kdy bylo představení zrušeno, a to výhradně u prodejce, kde byla vstupenka zakoupena.
 • Pokud je představení zrušeno až po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení vstupného zaniká.

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Během představení není dovoleno používat deštníky, protože omezují viditelnost ostatním divákům. Z tohoto důvodu doporučujeme vzít si s sebou nepromokavou bundu nebo pláštěnku.
 • Byť bude ještě léto, myslete na to, že večery už mohou být poměrně chladné, proto nepodceňujte volbu teplého oblečení a vhodné obuvi.
logo mdo
MDL LOGO mono white

Pořádá a zajišťuje:

Moravské divadlo Olomouc
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
IČ: 00100544
DIČ: CZ00100544

pokladna / obchodní oddělení
Horní nám. 22
779 00 Olomouc
tel.: 585 500 500

Otevírací doba:
Pondělí a středa: 9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek: 12:00 – 17:00

 

Příspěvková organizace
statutárního města Olomouc

Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Státního fondu kultury ČR

© Moravské divadlo Olomouc 2020

Created by MARTINŠAVEL.COM